"Les intervencions assistides amb gossos són un abordatge terapèutic en el que s'utilitza el vincle afectiu amb el gos com a element motivador per treballar diferents objectius"

AITAG neix a l'any 2013 seguint aquesta premisa, realitzant activitats i sessions de teràpia assistida amb gossos en diferents àmbits socio-sanitàris (geriatria, trastorns mentals, discapacitat mental i TEA), i amb l'objectiu principal de millorar la qualitat de vida de les persones que reben aquest tipus d'intervencions.

Notícies