Objectius: Què treballem?

ESTIMULACIÓ SENSORIAL

  • Estimulació a través del contacte directe amb el gos i les caricies
  • Dirigit a usuaris amb afectació cognitiva moderada-greu


ESTIMULACIÓ COGNITIVA

  • Treball de l'atenció, la concentració i la memòria
  • Categorització i llenguatge


EMOCIONS

  • Augment de l'autoestima i el sentiment de responsabilitat/utilitat
  • Reducció de l'ansietat


PSICOMOTRICITAT

  • Treball de la coordinació i l'esquema corporal
  • Percepció espacio-temporal


SOCIALITZACIÓ

  • Augment en la comunicació i reducció de l'aïllament
  • Es treballa en totes les sessions